GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüyürlüğe giren 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletşim Fakültesi, daha önce KTÜ'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yükseokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmuştur. 

Mühendislik Fakültesinin adı 26.04.2013 tarihli 28629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanalar Kurulu Kararı ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiş, 16.05.2013 tarih ve 28649 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4694 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak bunun yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. 

Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni Fakülteler, Yükseokullar ve Meslek Yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. Kurulduğu günden itibaren bünyesine eklenen İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Yukarıda açıklandığı üzere daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Kelkit Sağlık HMYO, İrfan Can Köse MYO, Kürtün MYO, Torul MYO, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Labaratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Bitkiler Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi halen 2 Enstitüsü, 6 Fakültesi, 2 Yüksekokulu, 8 Meslek Yüksokulu ve 4 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir. 

ENSTİTÜLER 
Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 

FAKÜLTELER 
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 

YÜKSEK OKULLAR 
SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

MESLEK YÜKSEK OKULLARI 
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU GÜMÜŞHANE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 
 Kelkit Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Labaratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Bitkiler Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜN-TIBGİM) (25.12.2013 tarihli ve 99 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek YÖK Başkanlığına teklif edildi.)

GÜMÜŞHANENİN TARİHİ

Gümüşhane yöresindeki arkeolojik buluntular, yerlesik yasamin M.Ö. 3000 yillarina dek uzandigini göstermektedir. Bölgede bilinen ilk halk M.Ö. 2. binin ortalarinda ortaya çikan Azzi ve Hayasalardir. Bu nedenle, Gümüshane’yi de içine alan bölgeye Azzi-Hayasa ülkesi deniyordu. 

Yine M.Ö. 2. binde Mezopotamya’dan gelen Assurlu tüccarlarin, Gümüshane ve yöresinde bulunan maden yataklari nedeniyle bölgeye ilgi duyduklari bilinmektedir. Hitit Imparatorluk döneminde de Gümüshane çevresindeki gümüs yataklarinin isletilmesiyle, bölge zenginlik kaynagi olma özelligini sürdürmüstür. Hitit Imparatorlugu’nun yikilmasindan sonra bölgeye Urartular hâkim olmus, M.Ö. 8. yüzyil sonlarina dogru Kimmer-Iskit akinlari baslamistir. Bu dönemde halkin büyük çogunlugu yerini yurdunu birakarak güneye ve batiya dogru göçe baslamistir. 

Daha sonra yöreye sirasiyla Medler, Persler ve Pontos Kralligi egemen olmustur. M.Ö. 1. yüzyilda bölgede Romalilarin hâkimiyetinin yayildigi görülmektedir. M.S. 395’te Bizans Imparatorlugu topraklari içerisinde kalan Gümüshane, M.S. 7. yüzyilda Bizans-Hazar askeri isbirligine konu olan topraklar arasindaydi. M.S. 7. ve 8. yüzyillarda Arap egemenligine giren bölge topraklari, sonradan yeniden Bizans egemenligine girmis, 11. yüzyilda Saltuklular tarafindan fethedilmistir. 

1461 yilinda Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum Imparatorlugu’nu yikarak yöreyi Osmanli egemenligi altina almistir. 7 Temmuz 1916’da Ruslar tarafindan isgal edilen Gümüshane, 15 Subat 1918’de isgalden kurtarilmistir

GÜMÜŞHANENİN COGRAFİ YAPISI VE İKLİMİ

Yüzölçümü 6.575 kilometrekare, deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1210 metredir. Yeryüzü şekilleri bakımından Köse, Kelkit ve Şiran ilçelerinin yer aldığı güney kesimi yüksek bir plato özelliği gösterirken, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerini kapsayan kuzey kesimi oldukça engebelidir. 

Dar ve derin vadilerle birbirinden ayrılmış yüksek dağlar kuzeyin belirleyici özelliğidir. Gümüşhane’nin ünlü yaylaları da bu kesimde yer alır. İlin en yüksek noktası 3.331 metre ile Abdal Musa Tepesidir.Gümüşhane’nin içinden geçen Harşit ile Kelkit vadisini boydan boya kat eden Kelkit Çayı ilin başlıca akarsularıdır. Arazinin % 60’ını dağlar,% 29’unu platolar, % 11’ini ovalar teşkil etmektedir. 

Gümüşhane ili her yönüyle olduğu gibi iklim özellikleri bakımından da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölümü arasında bir geçiş teşkil etmektedir. Yüksek Zigana duvarları ile Karadeniz’in bunaltıcı nemli havasına set çeken kop engeliyle de Doğu Anadolu’nun şiddetli soğuklarının gelmesini engelleyen Gümüşhane ilimiz dünya üzerinde ender yörelere sahip olan hoş bir iklime sahiptir. İlimiz Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kısmında 39-41 derece Doğu Boylamları , 40-41 derece Kuzey Enlemleri arasında karasal bir iklime sahiptir.

GÜMÜŞHANE YÖRESEL HALK OYUNLARI

Gümüşhane folklor önünden zengin bir ildir.Bu zenginliğin temelinde özellikle coğrafi konumun etkisi büyüktür.Çeşitli alanlarda görülmekte olan geçiş özelliğini bu alanda da görmek mümkündür.Ancak bütün bu kültürel değerler yeni bir sentezin sonucu olarak Gümüşhane’ye has kimliğe bürünmüştür.Her bölgenin kendine özgü karakteristikleri bulunduğu gibi bölgelerin kendi içerisindeki yerleşim birimlerinde de ayrı oyun zenginliklerine rastlanmaktadır.

Gümüşhane yöresi bu konuda tipik bir örnektir.Yalnız bu manada yeterli derleme ve tanıtım çalışmalarının yapılmaması ve ilimizin kapalı bir ekonomiye sahip olması dolayısıyla kültür ürünlerimiz saklı kalmıştır. 

Dizden kırma (dik horon-urumdiki-vasilindiki), sarıkız, Tulum, Sarhoşbarı, Temürağa, Hoşbilezik, Nari, Daldalar, Turnalar, Şiro, Karabet, Tillara, Sallanma, Mektepli, Tamşara, tepeler, Mero, Dittara, Sordadiki, Sıksara, Dello, Koçari, Karşılama, delipaşa, Bıçakoyunu, Dilvane, Köşkaltı, Peştamalin Bağları, Büyük cevizin dibi, Kekliği vurdum, Eğlenceden gelenler, Havahatun, Delilo, Hoynari, Aşşahtan gelirim, Akça ferikler, Kürdün kızı, Deli kız sinin geliyor, Ah teze yar, Şayrenize, Aşırtma, Lazutlar, Heymustafa, Tiktak.

GÜMÜŞHANE YÖRESEL YEMEKLERi VE EL SANATLARI

GÜMÜŞHANE YÖRESEL YEMEKLERi
Siron, Fırın Erişte, Mantı Çorbası, Lemis, Fasulye Bulgurlusu, Un Herlesi Çorbası, Gavut Çorbası, Yavan Çorbası, Doduk Çorbası, Fırfır Çorbası, Dırma Çorbası, Gendime Çorbası, Erişte Çorbası, Arpa Yarması Çorbası, Zuluflu Çorbası, Pağla Denlisi, Borani, Lemis, Fıtfıt Haşılı, Patates Kavurması, Muhla, Yergök Dolması, Sütlü Haşıl, Evelik Dolması, Kalem Dolması, Lor Dolması, Ekşili Dolma, Ekmek Aşı, Çırtma Fasulye, Kaygana, Kete, Pancar Kavurması, Pişi, Tava Lemisi, Zırıhta, Lahana Dolması, Yalancı Dolma, Güveç, Su Böreği, Paparna, Toğala Kuymağı, Hıngel, Galıya, Karın Kaymağı.

GÜMÜŞHANE EL SANATLARI
Şal, keten veya kevek işlik, camadan, yük ve çocuk taşımak için kullanılan yün kaytonlar, dırmaç ipleri, boynuz kaplı bıçaklar, tahta kepçe, oklava, sofra, şal, peştamal, şalvar, yelek, etek uçları fırfırlı entari yörenin başlıca el sanatlarıdır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek isterseniz NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki'ne bakınız . NAI'nın örnek dili istediği zaman değiştirilebileceğini unutmayın. Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitenizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir. Bu internet sitesini kullananlar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.